Thay đổi Tỉnh / TP

Ngô Thời Nhiệm

-Trường Tiểu Học - THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm-

Loại:Trường Ptth

300A, Điện Biên Phủ

P. 17, Q. Bình Thạnh

Số điện thoại:(08)35125342

diadiem says