Thay đổi Tỉnh / TP

Địa Đạo Phú Thọ Hòa

-Khu Di Tích Lịch Sử Quốc Gia Địa Đạo Phú Thọ Hòa-

Loại:Di Tích Văn Hóa

139, Phú Thọ Hòa

P. PHÚ THỌ HÒA, Q. Tân Phú

Số điện thoại:(08)39789431

diadiem says