Thay đổi Tỉnh / TP

Ngọc Mai Đỏ

-Nhà Hàng Ngọc Mai Đỏ-

Loại:Nhật Bản

44 (Ruby Plaza Tầng 17), Lê Ngọc Hân

Q. Hai Bà Trưng

Số điện thoại:(04)22206698, (04)22206799

diadiem says