diadiem says

Bạn đã học tại TTLT Thiều Văn Đường chưa, bạn thấy chất lượng như thế nào, bạn biết được bao nhiêu về trung tâm Thiều Văn Đường chứ. TT này ở đâu mà không nghe tiếng tâm gì hết vậy. Theo tôi thì khi đi ôn luyện thi thì phải cần có những TT như TT Diệu Hiền. Tôi không bàn đến chất lượng( Vì ở đây chất lượng là OK rồi!). Tôi thấy bạn nói về cách quản lí của trung tâm, Nếu ở trọ mà đi về sau 9h không ai quản lí thì làm gì có nhiều người đậu đại học thế, ở đây ở nội trú chỉ dành cho những bạn chịu khó học tập chứ không dành cho những bạn liu lõng, ăn chơi đâu. Điểm kiểm tra hàng tháng là để đánh giá khả năng và thực lực của từng người.Người ta có khó đó cũng là vì mục đích cho các bạn học tập hết mình và đạt được kết quả cuối cùng là đậu đại học, chứ không phải lên CT đi chơi. Tôi nghỉ cũng buồn cho những người đi nói người ta mà không nhìn lại chính mình.