diadiem says

cái tên rất ẩn tượng, nhà hàng phục vụ chu đáo